Privacy Roofer At Work

Gegevens en veiligheid

Rooferatwork.be fungeert onder de vennootschap APEX-GROEP BV. Ze heeft haar maatschappelijke zetel te Bosbesstraat 41, 2260 Westerlo , ondernemingsnummer BE 0758.456.955.

APEX-GROEP BV erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens van haar klanten en zal de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorg behandelen. Het bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 8 december 1992 als de Europese General Data Protection Regulation.

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als zijnde alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. APEX-GROEP BV kan de volgende persoonsgegevens (zowel fysiek als met behulp van deze website) van de betrokkene verwerken:

Administratieve gegevens:

De onderneming APEX-GROEP BV zal deze persoonsgegevens van haar klanten verwerken rekening houdend met volgende doeleinden: De betrokkene op de hoogte brengen van activiteiten met betrekking tot rooferatwork.be.

Ten alle tijden heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn rechten beschreven in de General Data Protection Regulation uit te oefenen. De betrokkene kan steeds volgende privacy rechten uitoefenen:

  • Recht op informatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen bij APEX-GROEP BV ter inzage.
  • Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om eventuele foute persoonsgegevens te laten verbeteren.
  • Recht op gegevenswissing: Indien de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd kan de betrokkene steeds contact op nemen met de info@rooferatwork.be om met behulp van een simpel kosteloos verzoek de verwijdering van de persoonsgegevens te vragen.

APEX-GROEP BV zal zich onthouden om de persoonsgegevens van de betrokkene door te geven aan derden alsook om de persoonsgegevens van de betrokkene publiek kenbaar te maken. Persoonsgegevens van de betrokkenen zullen enkel worden meegedeeld aan derden of externen mits de toestemming van de betrokkenen werden verkregen.

Detail van opgeslagen gegevens

  • Naam
  • Telefoonnummer: gebruikt om u te contacteren bij het wijzigen en/of bevestigen van een afspraak.
  • E-mailadres: gebruikt voor commerciële doeleinden en doorsturen van klantinformatie.
  • Adres: gebruikt voor commerciële doeleinden en versturen van de bestelling.
  • BTW-nummer: indien van toepassing noodzakelijk bij opmaak facturen.

Onderneming APEX-GROEP BV erkent dat de beveiliging van de persoonsgegevens een wezenlijk onderdeel is van gegevensbescherming. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zal APEX-GROEP BV voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik om hierover direct contact
met ons bedrijf op te nemen via info@rooferatwork.be of op het nummer 014/55 66 43.

Verwijder mijn persoonlijke gegevens van deze website

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger